અમદાવાદમાં અહીં સ્પાની આડમાં ચાલતા હતા ગોરખધંધા, એકથી એક ચડિયાતી 5-5 યુવતીઓ ઝડપાઈ

અમદાવાદ શહેરમાં વધુ એક સેક્સ રેકેટ ઝડપાયું છે. શહેરના ડ્રાઈવ ઈન રોડ ઉપર આવેલા ‘વાઈટ ઓર્ચિડ ડે’ નામના સ્પામાં બોડી મસાજની આડમાં દેહવિક્રયનો વ્યવસાય ચાલતો હોવાની બાતમીના આધારે મહિલા ક્રાઈમ …

અમદાવાદમાં અહીં સ્પાની આડમાં ચાલતા હતા ગોરખધંધા, એકથી એક ચડિયાતી 5-5 યુવતીઓ ઝડપાઈ Read More